Periodieke controle

Het is verstandig om regelmatig uw mond te laten controleren door de tandarts. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen!

Bij Tandartsenpraktijk Burgum zien we u graag ieder (half) jaar voor een periodieke controle.

Tijdens dit bezoek controleert de tandarts de tanden en kiezen op de aanwezigheid van gaatjes en wordt bekeken of bestaande vullingen en kronen nog goed aansluiten. Daarnaast wordt de conditie van het tandvlees gemeten en worden de tong, lippen en (wang)slijmvliezen gecontroleerd op eventuele afwijkingen.

Het beoordelen van de vlakken tussen de tanden en kiezen en onder vullingen of kronen evenals het kaakbot lukt niet zonder röntgenfoto’s. Daarom worden er met enige regelmaat (veelal 1 x per 3 jaar) röntgenfoto’s gemaakt. Aan de hand van deze foto’s kan de tandarts een keuze maken tussen de noodzaak tot behandelen of zo mogelijk het volgen van het ziekteproces (monitoren). Dit verkleint de kans op ongewenste schade door een voortschrijdend ziekteproces (bijvoorbeeld tandbederf of verlies aan botweefsel) of onnodige behandeling.

In sommige gevallen verwijdert de tandarts tijdens de controle tandsteen. Wanneer er veel tandsteen aanwezig is en / of een aanvullende instructie gewenst, dan kan de tandarts u doorsturen voor een afspraak bij één van de preventie-assistentes of mondhygiënisten binnen onze praktijk.

Als er tijdens de controle gaatjes of andere problemen worden geconstateerd, dan zal de tandarts één of meerdere vervolgafspraken met u maken voor de behandeling hiervan.

Kosten

Voor kinderen tot 18 jaar zitten de kosten voor een periodieke controle in de basisverzekering.
De periodieke controle zit voor volwassenen niet in de basisverzekering. Vergoeding van de kosten komt uit de aanvullende tandartsverzekering.

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg