Trekken van een tand of kies

Als een tand of kies ernstig aangetast of beschadigd is, kan het trekken van deze tand of kies het enige redmiddel zijn. Het trekken van een tand of kies wordt ook wel extraheren of een extractie genoemd. De tandarts kan de behandeling zelf uitvoeren of als het nodig is je verwijzen naar een kaakchirurg.

Wanneer wordt er een tand of kies getrokken?

Een tand of kies wordt getrokken als het niet meer mogelijk is om deze te behouden. Dit kan door bijvoorbeeld een ernstige tandvleesaandoening waardoor de kies niet meer vast staat in het kaakbot, een tand te veel is aangetast door tandbederf, of dat er door een (onge)val een tand zover is afgebroken dat het niet meer te herstellen valt. 
Verstandskiezen kunnen problemen geven als ze gedeeltelijk onder het tandvlees zitten, ontstoken raken of scheef groeien. 
Het kan ook zijn dat het nodig is om kiezen te trekken als er sprake is van ruimtegebrek. Dit valt dan vaak samen met een beugelbehandeling.

Hoe verloopt de behandeling?

Voor de behandeling wordt er eerst een foto gemaakt. De tandarts kan dan zien hoe de wortels lopen en of er bijvoorbeeld een risico is dat de kies afbreekt. Ook zal hij bekijken of hij de behandeling zelf kan uitvoeren of dat hij je verwijst naar een kaakchirurg. Uiteraard word je voor het trekken van de tand of kies goed verdoofd. De tandarts wrikt de kies eerst een beetje los en daarna wordt de kies er uit getrokken. Soms splitst de tandarts de kies eerst en wordt de kies er in delen uitgehaald. Het kan zijn dat de tandarts het nodig vindt om de wond te hechten.

Volg na de behandeling altijd de instructies van de tandarts op. Het kan zijn dat je na de behandeling kleine stukjes bot voelt uitsteken. Dit kan geen kwaad. De tandarts kan dit eventueel verwijderen. Neem bij een bloeding die niet stopt, koorts, hevige pijn of zwelling altijd contact op met je tandarts.

Klik hier voor de informatiebrief na het verwijderen van een kies.

Kosten

Het trekken van een tand of kies zit niet in het basispakket. Vergoeding van (een deel van) de kosten komt uit de aanvullende tandartsverzekering. 

Als de tandarts verwijst naar een kaakchirurg in het ziekenhuis, dan zitten de kosten voor deze behandeling wel in het basispakket. Houd er rekening mee dat als het eigen risico in dat jaar nog niet is gebruikt, dat ook eerst wordt aangesproken. Vraag daarom bij het maken van de afspraak in het ziekenhuis naar de te verwachte kosten.

Bron: www.allesoverhetgebit.nl

 

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg