Wortelkanaalbehandeling

Tanden en kiezen bestaan uit een kroon en een wortel. De kroon is het gedeelte dat boven het tandvlees zichtbaar is; de wortel zit daaronder in de kaak verankerd. In de kroon en wortel is de tandholte aanwezig waarin zich bindweefsel, zenuwen en bloedvaten bevinden. In de wortel heeft deze holte de vorm van een kanaal; het wortelkanaal.

Door tandbederf, een lekkende vulling of door een val kan de inhoud van de tandholte ontstoken raken en uiteindelijk afsterven. Door infectie ontstaat vervolgens een ontsteking van het kaakbot rondom de wortel. Op een röntgenfoto is zo’n ontsteking vaak goed te zien. Dit proces is vaak pijnlijk, hoewel het soms amper of geen klachten geeft. Omdat dergelijke ontstekingen niet alleen voor pijn kunnen zorgen, maar ook een gevaar voor de tand of kies betekenen, zal de tandarts een wortelkanaalbehandeling uitvoeren.

De behandeling

Het doel van de behandeling is het verwijderen van de bacteriën die zich in het wortelkanaal bevinden. Het is dan ook noodzakelijk dat de behandeling zo hygiënisch mogelijk wordt uitgevoerd. Tijdens de behandeling wordt de tand of kies met een rubberlapje (cofferdam) afgeschermd. Zo komen er geen vloeistoffen in uw mond en kan het speeksel niet in de wortel van de tand of kies komen.

Tijdens de wortelkanaalbehandeling maakt de tandarts alle wortelkanalen goed schoon met kleine vijltjes. Tijdens het prepareren wordt herhaaldelijk gespoeld met een desinfecterende oplossing om zoveel mogelijk bacteriën te doden. Om het verloop van de behandeling te controleren worden er tussentijds röntgenfoto’s gemaakt. Tenslotte worden de wortelkanalen gevuld. De tand of kies moet na een wortelkanaalbehandeling weer goed functioneren. Daarom wordt de tand of kies na het schoonmaken en vullen van de wortelkanalen (opnieuw) gevuld. Vaak is na een wortelkanaalbehandeling de kies of tand zodanig verzwakt dat het verstandig is een kroon erop aan te brengen na de behandeling. Dit gebeurt pas na enige tijd, als de ontsteking volledig is genezen.
Na uw behandeling zal de ontsteking in het kaakbot herstellen. Tijdens een volgende controle een half jaar tot een jaar later maakt de tandarts vaak een nieuwe röntgenfoto. Zo kan het herstel van het kaakbot gecontroleerd worden.

 Voor de behandeling 

 Na de behandeling

 Genezen 

 

Een nieuwe wortelkanaalbehandeling

Een wortelkanaalbehandeling wordt tegenwoordig met veel succes uitgevoerd. Soms geneest de ontsteking in het kaakbot niet geheel en/of krijgt u opnieuw klachten. In de meeste gevallen kan door een nieuwe kanaalbehandeling uw tand of kies toch behouden blijven. Met moderne instrumenten (onder andere een microscoop) is het mogelijk om, zelfs als alle kanalen al eens behandeld zijn, deze opnieuw te reinigen en te vullen. Als er een vulling of kroon aanwezig is, is het nodig om deze (ten dele) te verwijderen. Alle obstakels, zoals wortelstiften en oud vulmateriaal, worden verwijderd. De kanalen worden vervolgens goed bekeken (met behulp van de microscoop), schoongemaakt en gevuld. Soms ontdekt de tandarts tijdens het behandelen van uw tand of kies andere kanalen die tijdens de eerste kanaalbehandeling niet zijn gevonden. Deze worden dan ook gereinigd en gevuld.

Mogelijke complicaties

Hoewel wortelkanaalbehandelingen meestal veel succes hebben, bestaat er een kleine kans op complicaties. Dit geldt voor alle tandheelkundige behandelingen. Zo is er (een kleine) kans op het afbreken van een instrument in het wortelkanaal, het ontstaan van perforaties (extra openingen), onvindbare kanalen, en schade aan vullingen, kronen en/of bruggen. Het is soms noodzakelijk om tandmateriaal op te offeren om toegang te krijgen tot de kanalen in uw tand of kies. Na een wortelkanaalbehandeling kan de tand of kies verzwakt zijn en is er kans op een breuk. Het is dan noodzakelijk om uw tand of kies na de behandeling door uw eigen tandarts te laten restaureren. Soms komt het voor dat een wortelkanaal niet het beoogde resultaat heeft en dat de betreffende tand of kies alsnog verwijderd moet worden. Wij willen benadrukken dat de kans op complicaties klein is en wij ons uiterste best doen om deze te voorkomen.

Pijn en napijn

Bij de behandeling wordt uw tand of kies plaatselijk verdoofd. Daarmee kunnen wij de behandeling zo pijnvrij mogelijk uitvoeren. Meestal zal door de verdoving ook de bestaande pijn verdwijnen. Als de verdoving is uitgewerkt kan enige napijn optreden. Het is normaal dat u nog zo'n 48 tot 72 uur (2 -3 dagen) enige last ondervindt. De napijn is met een gewone pijnstiller goed te onderdrukken.

Duur van de behandeling

De duur van een wortelkanaalbehandeling is afhankelijk van het aantal wortels en wortelkanalen. Tanden hebben meestal één wortel. Kiezen hebben meestal meer wortels en kanalen. Ook hangt de duur van de behandeling af van de complexiteit van de behandeling. Gemiddeld duurt een behandeling 2 uur. Bij gecompliceerde behandelingen is het mogelijk dat u een vervolgafspraak krijgt.

Kosten

De kosten van een wortelkanaalbehandeling hangen af van het aantal wortelkanalen. Ook kan een wortelkanaalbehandeling complex zijn. De complexiteit wordt middels een classificatie ingeschaald. Aan de hand hiervan wordt een begroting gemaakt. Niet alle verzekeraars vergoeden alle verrichtingen die noodzakelijk zijn bij een wortelkanaalbehandeling. U krijgt een begroting mee of thuis gestuurd.

Meer informatie

    

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg