Klachtenregeling

U mag van ons verwachten dat wij ten alle tijden gedegen vakmanschap en zorgvuldigheid aan de dag leggen tijdens behandelingen. Een professionele omgang met de patiënten is hierbij vanzelfsprekend. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Laat ons dit weten en vraag om een verhelderend gesprek. Meestal lost dit al veel op. Uw tandarts kan dan bijvoorbeeld nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Komen wij ondanks wederzijdse goede bedoelingen er niet uit, dan kunt u advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt via het klachtenformulier op de website www.allesoverhetgebit.nl. Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten.

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg