Snurkbeugel

Een snurkbeugel wordt gedragen ter voorkoming van snurken en/of bij een vorm van OSAS (Obstructief SlaapApneuSyndroom). Bijna iedere snurker heeft voordeel bij het gebruik van een snurkbeugel. Bij een zeer groot percentage lost een snurkbeugel het snurken en/of de slaapapneu zelfs helemaal op.

Wat is OSAS?

Sommige mensen hebben regelmatig ademstilstanden tijdens het slapen. Deze ademstilstanden, of apneus, kunnen optreden doordat spieren tijdens de slaap ontspannen. Hierdoor kunnen de tong en zachte delen in de keel de ademhaling blokkeren. We noemen dit obstructief slaapapneusyndroom, afgekort OSAS.

We spreken van OSAS als iemand:

  • ‘s Nachts meer dan 5 keer per uur een ademstilstand heeft;
  • Overdag zeer slaperig of zeer vermoeid is;
  • Er geen andere reden is voor de ernstige slaperigheid of vermoeidheid overdag, zoals slaaptekort of slapeloosheid

Ademstilstanden kunnen ook ontstaan doordat de hersenen te weinig prikkels geven om te ademen. We noemen dit centraal slaapapneusyndroom, afgekort CSAS. CSAS komt weinig voor en wordt vooral bij patiënten met hartaandoeningen of neurologische aandoeningen gezien. OSAS komt het meeste voor, soms is er een combinatie van beide vormen. Kunt u als snurker OSAS niet uitsluiten? Ga dan naar uw huisarts & een erkende slaapkliniek. Voor de 'gewone' snurker kunnen wij in de praktijk een snurkbeugel (MRA) maken.

Wat is een snurkbeugel?

Een snurkbeugel, ook wel MRA genoemd (Mandibulair Repositie Apparaat), is een tandheelkundige beugel die u draagt tijdens het slapen. De beugels zijn veelal gemaakt van speciaal medisch materiaal, zodat irritaties of vervelende reacties voorkomen worden. Ook zorgt dit ervoor dat de beugels lange tijd meegaan, gemakkelijk te onderhouden en goed schoon te maken zijn. Bij het type MRA dat wij aanmeten in de praktijk is het mogelijk de onderkaak nauwkeurig naar voren te verplaatsen door middel van een stelschroef.

De behandeling met een MRA is niet pijnlijk. Het gebit moet goed zijn, om een goede basis voor de beugels te vormen. De MRA is daarom niet voor iedereen geschikt. U moet gezonde eigen tanden en kiezen hebben. Patiënten met een kunstgebit komen niet voor een MRA in aanmerking. Ongeveer een derde van de patiënten, die door de situatie in de mond- en keelholte baat zou kunnen hebben bij een MRA krijgt deze niet omdat de gebits- en kaaktoestand dat niet toelaat.

Hoe werkt een snurkbeugel?

De snurkbeugel zorgt ervoor dat de onderkaak iets naar voren wordt geduwd, zodat de luchtweg vrij blijft. Het geeft de volgende effecten:

  • een verruiming van de bovenste luchtweg tijdens de slaap;
  • toegenomen spierspanning in de bovenste luchtweg tijdens de slaap;
  • stabilisatie van de onderkaak en van het tongbeen; dit zou dichtklappen ter hoogte van de tongbasis voorkomen;
  • een zekere indirecte invloed via de keelwand ter hoogte van het verhemelte

Op deze manier wordt het snurken opgelost en zal ook de (slaap)apneu afnemen of verdwijnen.

Bijwerkingen

Bijwerkingen komen vaak voor. Gevoeligheid van de tanden en kaken (vooral in de ochtenduren), irritatie van tandvlees en mondholteslijmvlies, overmatige speekselvloed of juist een droge mond komen dikwijls voor. Het gebruik van een MRA kan tot klachten van het kaakgewricht leiden. De kaakspieren zijn soms de eerste uren van de dag stijf. Op de lange termijn kunnen problemen met gewijzigde "occlusie" ontstaan. Dat wil zeggen dat de onderlinge stand van de tanden kan veranderen. 

Comfort en therapietrouw

Het lijkt erg vervelend om de hele nacht met "een volle mond" te slapen. In de praktijk blijkt dit mee te vallen, de therapietrouw bij de MRA is hoog. Dat wil zeggen dat een groot aantal mensen bereid blijkt de MRA iedere nacht in te doen en in te houden en dat gedurende jaren. De therapietrouw is het hoogst voor mensen, die daadwerkelijk de voordelen ervaren: snurkers die overtuigd zijn dat er iets aan het snurken moest gebeuren; mensen met licht OSAS, die de voordelen van de vermindering van het aantal apneus ervaren.

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg