Iedere twee jaar vindt er een controle plaats of wij volgens de opgestelde protocollen werken en wordt er gekeken naar sterke punten en mogelijke verbeterpunten van de praktijk. Bij goed bevinden wordt er een certificaat uitgereikt, waarmee wij onze kwaliteit waarborgen. Ons kwaliteitscertificaat hebben wij voor 2021/2022 weer ontvangen! Ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen van NEN-EN-ISO 9001.