Nieuwe patiënten

Na 15 jaar gestaag te zijn gegroeid op de huidige locatie, lijkt op dit moment (met het huidig aantal behandelaars en behandelkamers) de grens hiervan bereikt voor onze praktijk. Omdat wij het belangrijk vinden dat patiënten binnen afzienbare tijd geholpen kunnen worden, hebben wij daarom besloten om voorlopig een patiëntenstop in te stellen. Voor gezinsleden die zich bij hun al ingeschreven familieleden willen voegen, zal het wel mogelijk zijn om zich bij ons aan te melden, hetzelfde geldt voor gezinsuitbreiding.
Onze tandprotheticus Miente neemt nog wel nieuwe patiënten aan, waardoor er wel ruimte is voor nieuwe patiënten die een nieuwe gebitsprothese willen hebben.

Mocht u uiteindelijk als patiënt kunnen worden ingeschreven bij ons in de praktijk, dan zien wij graag de behandelgegevens van uw vorige tandarts tegemoet. U dient zelf deze op te vragen bij uw huidige tandarts, en te vragen of zij deze naar ons op kunnen sturen, per post of per e-mail. Nadat de gegevens van uw vorige tandarts bij ons binnen zijn, kan er een afspraak gemaakt worden voor een intake consult.

Tijdens dit eerste bezoek wordt uw huidige mondsituatie in kaart gebracht en worden wensen en mogelijkheden met u besproken. Bij een eerste bezoek vindt geen behandeling plaats, eventueel wordt er wel tandsteen verwijderd. Wanneer er een behandeling nodig is, zullen vervolgafspraken worden gemaakt. U zult hiervan ook een begroting krijgen.

Voor onze werkwijze in de praktijk verwijzen we u graag naar deze pagina.