Nieuwe patiënten

We hebben vorig jaar enige tijd een patiëntenstop gehad, op dit moment nemen wij tijdelijk weer nieuwe patiënten aan. U kunt telefonisch contact opnemen met onze balie-assistente voor meer informatie. 

Als u vervolgens als nieuwe patiënt  wordt ingeschreven bij ons in de praktijk, dan zien wij graag de behandelgegevens van uw vorige tandarts tegemoet. U dient zelf deze op te vragen bij uw huidige tandarts, en te vragen of zij deze naar ons op kunnen sturen, per post of per e-mail. Nadat de gegevens van uw vorige tandarts bij ons binnen zijn, kan er een afspraak gemaakt worden voor een intake consult.

Tijdens dit eerste bezoek wordt uw huidige mondsituatie in kaart gebracht en worden wensen en mogelijkheden met u besproken. Bij een eerste bezoek vindt geen behandeling plaats, eventueel wordt er wel tandsteen verwijderd. Wanneer er een behandeling nodig is, zullen vervolgafspraken worden gemaakt. U zult hiervan ook een begroting krijgen.

Voor onze werkwijze in de praktijk verwijzen we u graag naar deze pagina.