Second opinion

Bent u geen patiënt bij ons in de praktijk, maar wilt u bij ons terecht voor een second opinion? Leest u dan onderstaande informatie voor de mogelijkheden.

Een second opinion is een tweede mening van een onafhankelijke tandarts over een gebitssituatie of een behandelplan waarover een eerste mening (van uw eigen tandarts) al bekend is. Het gaat hierbij niet om een tweede mening over een reeds uitgevoerde behandeling. Een second opinion stelt u als patiënt beter in staat om uw eigen mening en besluit te vormen over uw gebitssituatie en het behandelplan. Ook stelt het uw eigen tandarts in staat om een mening te vormen en samen met u een besluit te vormen. Degene die de second opinion uitvoert neemt daarentegen geen beslissing en gaat niet over tot de behandeling. Nadat u een second opnion heeft gehad bij ons in de praktijk, kunt u dus geen patiënt worden in de praktijk, en niet behandeld worden.

Onze tandartsen zullen naast het mondonderzoek dat zij bij u uitvoeren, gebruik maken van aanvullende beschikbare gegevens. Hierbij valt te denken aan röntgenfoto’s en gipsmodellen die reeds gemaakt zijn. Tevens kunnen ze advies vragen aan een andere collega.

Na afloop van het onderzoek zal de tandarts zijn of haar bevindingen met u bespreken. Op basis daarvan kan hij of zij een advies uitbrengen met betrekking tot een behandelplan. Daarbij komen zowel de tandheelkundige als financiële consequenties en eventuele gezondheidsrisico’s aan de orde. De second opinion wordt schriftelijk vastgelegd, hier ontvangt zowel u als uw eigen tandarts een afschrift van. 

Voor de kosten van een second opinion wordt gebruik gemaakt van code C28 (uitgebreid onderzoek ten behoeve van het opstellen van een behandelplan, inclusief het op schrift stellen en bespreken ervan). Daarnaast kan nog een aantal noodzakelijke kosten ten behoeve van de diagnostiek worden gedeclareerd, bijvoorbeeld röntgenfoto’s.

Bron: www.allesoverhetbit.nl