Werkwijze

Openingstijden

Behandeling vindt alleen plaats volgens afspraak. Voor behandeling is de praktijk van maandag t/m vrijdag geopend van 8.00 uur – 12.00 uur en van 13.00 uur – 17.00 uur.

Bereikbaarheid / toegankelijkheid

Voor het maken van afspraken kunt u ons bereiken van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur – 12.00 uur en van maandag t/m donderdag van 13.30 uur – 17.00 uur. De tandartsenpraktijk is telefonisch bereikbaar onder nummer 0511-464308. Wanneer u contact met ons opneemt wordt u geholpen door de balie-assistente. Wanneer de praktijk gesloten is, krijgt u informatie via het antwoordapparaat voor de avond- en/of weekenddienst. Het antwoordapparaat geeft u informatie over de dienstdoende tandarts, het bijbehorende adres en telefoonnummer.

Afspraken voor controle kunt u ook maken via deze website.

Afzeggen van afspraken

Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, omdat wij anders de voor u gereserveerde tijd in rekening kunnen brengen. Dit moet u niet zien als straf, maar als een tegemoetkoming in de praktijkkosten welke tijdens uw afwezigheid gewoon doorlopen. Afzeggen van afspraken kan alleen telefonisch op nummer 0511-464308. Dit kan niet via het sturen van een e-mail.

Pijnklachten

Wanneer u een pijnklacht heeft of er mankeert volgens u iets aan het gebit, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op. Bel indien mogelijk tussen 8.00 en 10.00 uur, zodat u eventueel dezelfde dag geholpen kunt worden. Indien de praktijk gesloten is, wordt u door het antwoordapparaat op de hoogte gebracht van de dienstdoende tandarts.

Controle

Voor de halfjaarlijkse controle wordt meestal 10 minuten uitgetrokken. Zeer gering aanwezig tandsteen (bijvoorbeeld alleen de achterkant van de ondertanden) kan tijdens deze afspraak worden verwijderd. Voor alle behandelingen, maar ook als er veel tandsteen aanwezig is, moet een nieuwe afspraak worden gemaakt. Hierdoor kan iedereen zo veel mogelijk op de afgesproken tijd worden geholpen.

Behandelaars

In deze tandartsenpraktijk zijn 5 tandartsen, 1 tandprotheticus, 3 mondhygiënistes, 5 preventie-assistentes, 2 tandartsassistentes en een praktijkmanager werkzaam. U wordt gekoppeld aan één tandarts zodat u zoveel mogelijk door dezelfde tandarts behandeld wordt. De mondhygiëniste is gespecialiseerd in het behandelen van tandvleesproblemen. De preventie-assistentes kunnen een aantal werkzaamheden van de tandarts overnemen: het maken van röntgenfoto’s, gebitsafdrukken en noodkronen, vullingen bijwerken, mondhygiëne instructies geven en tandsteen verwijderen. Ook zijn zij bevoegd om verdoving te geven. Zij zullen altijd om uw toestemming vragen, voordat zij gaan verdoven.

Gezondheidsvragenlijst

Aan de hand van een gezondheidsvragenlijst wordt er geïnformeerd naar ziektes en afwijkingen, het gebruik van medicijnen en leefgewoontes die uw mondgezondheid kunnen beïnvloeden. Het is belangrijk dat u de vragenlijst zorgvuldig invult, maar ook bij ieder volgend bezoek eventuele veranderingen doorgeeft. Denk hierbij aan uw medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, allergieën, enzovoort.

Alle vragen die u op de vragenlijst vindt zijn van belang voor tandheelkundige behandelingen. Sommige aspecten van uw gezondheid kunnen van invloed zijn op de keuze van de tandheelkundige behandeling of op het nemen van voorzorgsmaatregelen. Het is uw verantwoordelijkheid om ons te informeren omtrent uw medische geschiedenis.

Wijzigingen

Verandert er iets in uw gegevens, bijvoorbeeld uw adres, uw gezinssituatie, uw tandartsverzekering, medische gegevens (zie hierboven bij gezondheidsvragenlijst) en andere belangrijke informatie, dan verzoeken wij u bij uw eerstvolgende bezoek dit aan ons door te geven. Wilt u ook veranderingen in telefoonnummers en emailadressen aan ons doorgeven?

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden ter beschikking gesteld zonder overleg met de tandarts en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, tenzij het informatie betreft voor een specialist of huisarts die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). 

Zorgmail
Binnen de mondzorg is het uitwisselen van patiëntgevoelige gegevens een dagelijkse activiteit. Denk hierbij aan uitwisselingen van röntgenfoto’s, behandelverslagen en gehele patiëntendossiers bij overschrijving van een patiënt naar een andere tandarts. Daarnaast vind er intercollegiaal overleg plaats met betrekking tot de beste behandeling van de patiënt, met onder andere de kaakchirurg, orthodontist, parodontoloog, tandprotheticus, tandtechnicus etc.
Met Zorgmail kan Tandartsenpraktijk Burgum uw gegevens veilig versturen. Aangezien op uw offerte of verwijsbrief uw persoonsgegevens staan, zullen wij deze beveiligd versturen via Zorgmail. 

Hier kunt onze privacy- en cookieverklaring bekijken.

Patiëntendossier

Voor dossier- en/of onderwijsdoeleinden worden er soms beelden vastgelegd van de behandeling. Wanneer u dit niet wilt, dient u dat ons nadrukkelijk te melden. Alle gegevens worden volstrekt vertrouwelijk behandeld, worden niet aan derden doorgegeven en zullen niet voor andere dan bovenstaande doeleinden gebruikt worden.

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Ook zonder enquête stellen wij uw mening buitengewoon op prijs. Hebt u suggesties hoe wij u beter van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we goede kwaliteit blijven leveren.